Föregående månadspris

Här hittar du prisuppgifter för våra elavtal med rörligt pris. Har du några frågor är du välkommen att ringa vår kundservice 044-780 75 20 vardagar mellan 08:00-16:00. Du som är privatkund får alltid 100% förnybar el.

Rörligt löpande (priser anges i öre/kWh)

Avser februari 2020

Elområde Energipris Påslag Totalpris
SE1 (Luleå) 16,29 5,0 28,49
SE2 (Sundsvall) 16,29 5,0 28,49
SE 3 (Stockholm) 20,51 5,0 33,76
SE4 (Malmö) 20,53 5,0 33,79


I vårt Energipris ingår inköpspris och elcertifikatavgift. I Totalpris ingår även påslag och moms 25%. Det är de volymvägda spotpriset som ligger till grund för våra rörliga priser och ändras från månad till månad.

Påslaget är för närvarande 5 öre/kwh exkl. moms. Elcertifikatavgiften är 1,5 öre/kWh exkl. moms.

Fast månadsavgift på 50 kr per månad.

Tillval: KristianstadsEl, tillägg 1 öre/kWh exkl. moms. Lokalproducerad 100% biobränsle från Allöverket.

 

Rörligt tidsbundet 1 år (priser anges i öre/kWh)

Avser februari 2020

Elområde Energipris Påslag Totalpris
SE1 (Luleå) 16,29 4,0 27,24
SE2 (Sundsvall) 16,29 4,0 27,24
SE3 (Stockholm) 20,51 4,0 32,51
SE4 (Malmö) 20,53 4,0 32,54

 

I vårt Energipris ingår inköpspris och elcertifikatavgift. I Totalpris ingår även påslag och moms 25%. Det är de volymvägda spotpriset som ligger till grund för våra rörliga priser och ändras från månad till månad.

Påslaget är för närvarande 4 öre/kwh exkl. moms. Elcertifikatavgiften är 1,5 öre/kWh exkl. moms.

Fast månadsavgift på 40 kr per månad.

Tillval: KristianstadsEl, tillägg 1 öre/kWh exkl. moms. Lokalproducerad 100% biobränsle från Allöverket.

 

Rörligt tidsbundet 2 år (priser anges i öre/kWh)

Avser februari 2020

Elområde Elpris Påslag Totalpris
SE1 (Luleå) 16,29 4,0 27,24
SE2 (Sundsvall) 16,29 4,0 27,24
SE3 (Stockholm) 20,51 4,0 32,51
SE4 (Malmö) 20,53 4,0 32,54

 

I vårt Energipris ingår inköpspris och elcertifikatavgift. I Totalpris ingår även påslag och moms 25%. Det är de volymvägda spotpriset som ligger till grund för våra rörliga priser och ändras från månad till månad.

Påslaget är för närvarande 4 öre/kwh exkl. moms. Elcertifikatavgiften är 1,5 öre/kWh exkl. moms.

Fast månadsavgift på 30 kr per månad.

Tillval: KristianstadsEl, tillägg 1 öre/kWh exkl. moms. Lokalproducerad 100% biobränsle från Allöverket.

 

Rörligt tidsbundet 3 år (priser anges i öre/kWh)

Avser februari 2020

Elområde Elpris Påslag Totalpris
SE1 (Luleå) 16,29 3,0 25,99
SE2 (Sundsvall) 16,29 3,0 25,99
SE3 (Stockholm) 20,51 3,0 31,26
SE4 (Malmö) 20,53 3,0 31,29

 

I vårt Energipris ingår inköpspris och elcertifikatavgift. I Totalpris ingår även påslag och moms 25%. Det är de volymvägda spotpriset som ligger till grund för våra rörliga priser och ändras från månad till månad.

Påslaget är för närvarande 3 öre/kwh exkl. moms. Elcertifikatavgiften är 1,5 öre/kWh exkl. moms.

Fast månadsavgift på 30 kr per månad.

Tillval: KristianstadsEl, tillägg 1 öre/kWh exkl. moms. Lokalproducerad 100% biobränsle från Allöverket.