Föregående månadspris

Här hittar du prisuppgifter för våra elavtal med rörligt pris. Har du några frågor är du välkommen att ringa vår kundservice 044-780 75 20 vardagar mellan 08:00-16:00. Du som är privatkund får alltid 100% förnybar el.

Rörligt löpande (priser anges i öre/kWh)

Avser januari 2020

Elområde Energipris Påslag Totalpris
SE1 (Luleå) 26,96 5,0 39,95
SE2 (Sundsvall) 26,96 5,0 39,95
SE 3 (Stockholm) 27,46 5,0 40,58
SE4 (Malmö) 30,45 5,0 44,31


I vårt Energipris ingår inköpspris och elcertifikatavgift. I Totalpris ingår även påslag och moms 25%. Det är de volymvägda spotpriset som ligger till grund för våra rörliga priser och ändras från månad till månad.

Påslaget är för närvarande 5 öre/kwh exkl. moms. Elcertifikatavgiften är 2 öre/kWh exkl. moms.

Fast månadsavgift på 50 kr per månad.

Tillval: KristianstadsEl, tillägg 1 öre/kWh exkl. moms. Lokalproducerad 100% biobränsle från Allöverket.

 

Rörligt tidsbundet 1 år (priser anges i öre/kWh)

Avser januari 2020

Elområde Energipris Påslag Totalpris
SE1 (Luleå) 26,96 4,0 38,70
SE2 (Sundsvall) 26,96 4,0 38,70
SE3 (Stockholm) 27,46 4,0 39,33
SE4 (Malmö) 30,45 4,0 43,06

 

I vårt Energipris ingår inköpspris och elcertifikatavgift. I Totalpris ingår även påslag och moms 25%. Det är de volymvägda spotpriset som ligger till grund för våra rörliga priser och ändras från månad till månad.

Påslaget är för närvarande 4 öre/kwh exkl. moms. Elcertifikatavgiften är 2 öre/kWh exkl. moms.

Fast månadsavgift på 40 kr per månad.

Tillval: KristianstadsEl, tillägg 1 öre/kWh exkl. moms. Lokalproducerad 100% biobränsle från Allöverket.

 

Rörligt tidsbundet 2 år (priser anges i öre/kWh)

Avser januari 2020

Elområde Elpris Påslag Totalpris
SE1 (Luleå) 26,96 4,0 38,70
SE2 (Sundsvall) 26,96 4,0 38,70
SE3 (Stockholm) 27,46 4,0 39,33
SE4 (Malmö) 30,45 4,0 43,06

 

I vårt Energipris ingår inköpspris och elcertifikatavgift. I Totalpris ingår även påslag och moms 25%. Det är de volymvägda spotpriset som ligger till grund för våra rörliga priser och ändras från månad till månad.

Påslaget är för närvarande 4 öre/kwh exkl. moms. Elcertifikatavgiften är 2 öre/kWh exkl. moms.

Fast månadsavgift på 30 kr per månad.

Tillval: KristianstadsEl, tillägg 1 öre/kWh exkl. moms. Lokalproducerad 100% biobränsle från Allöverket.

 

Rörligt tidsbundet 3 år (priser anges i öre/kWh)

Avser januari 2020

Elområde Elpris Påslag Totalpris
SE1 (Luleå) 26,96 3,0 37,45
SE2 (Sundsvall) 26,96 3,0 37,45
SE3 (Stockholm) 27,46 3,0 38,08
SE4 (Malmö) 30,45 3,0 41,81

 

I vårt Energipris ingår inköpspris och elcertifikatavgift. I Totalpris ingår även påslag och moms 25%. Det är de volymvägda spotpriset som ligger till grund för våra rörliga priser och ändras från månad till månad.

Påslaget är för närvarande 3 öre/kwh exkl. moms. Elcertifikatavgiften är 2 öre/kWh exkl. moms.

Fast månadsavgift på 30 kr per månad.

Tillval: KristianstadsEl, tillägg 1 öre/kWh exkl. moms. Lokalproducerad 100% biobränsle från Allöverket.