Ledningsvisning

Om du ska gräva, borra eller spränga intill våra ledningar är det viktigt för oss att du meddelar oss innan du gör detta.

Grävmaskin 825x389.jpg

Allt arbete intill spänningsförande jordkablar måste ske med stor varsamhet. Avbrott på elkablar kan innebära stor fara och stora kostnader. Ledningsvisningen kostar inget.

Gå in på ledningskollen.se och registrera ditt ärende. Tänk på att det måste göras minst 7 dagar innan du ska gräva.

Vid akuta ärenden

Vid akuta ärende som beror på olycka och exempelvis översvämning som kan medföra fara för liv och egendom kontakta oss direkt vardagar 08:00-16:00 på 044-780 75 20. Övrig tid ringer du 044-775 78 20.